Terapia wad postawy dzieci

Wady postawy stanowią jeden z najczęściej występujących problemów zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat. Nieprawidłowa postawa ciała to nie tyko defekt kosmetyczny, ale i pierwotna przyczyna bólu w obrębię stóp,kolan, bioder, kręgosłupa oraz głowy naszych dzieci. Większość z nich zaczyna się już w okresie dziecięcym. A wczesne wykrycie nieprawidłowości w postawie ciała stwarza możliwość skutecznej profilaktyki i leczenia. W procesie diagnostyki i terapii najważniejszy jest indywidualnie dostosowany program do wieku i możliwości dziecka.

Terapia wad postawy dzieci

Pierwszym etapem terapii jest zlikwidowanie napięć mięśniowych, wprowadzenie równowagi mięśniowo-powięziowej jak również symetryczności. Ostatni etap terapii to zlikwidowanie złych i wprowadzenie dobrych nawyków ruchowych. W naszym gabinecie maja Państwo możliwość wykonania podoskopowego badania stóp, na podstawie którego indywidualnie dobieramy wkładki ortopedyczne w celu zapobiegania konsekwencją nieprawidłowych obciążeń stopy u dzieci. Zdjęcie uzyskane podczas badania podoskopowego daje nam również możliwość monitorowania i kontrolowania efektów terapii.