NDT-Bobath

NDT-Bobath – To metoda neurorozwojowa, stosowana w celu usprawniania dzieci i niemowląt z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego jak również u dzieci zdrowych, z niewielkimi dysfunkcjami. Usprawnianie ma na celu: przygotować dziecko do ruchu,znormalizować napięcie posturalne,hamować nieprawidłową aktywność odruchową, torować automatyczne reakcje nastawcze i równoważne oraz ułatwić wykonanie prawidłowych wzorców posturalnych.

NDT-Bobath

Całość postępowania zmierza do poprawy samodzielności dziecka upośledzonego motorycznie. Uzyskuje się to poprzez wypracowanie u niego umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach (tzw. wyrównanie posturalne), a w szczególności umiejętności zmiany pozycji w sposób jak najbardziej fizjologiczny – czyli taki, jaki obserwuje się w prawidłowym rozwoju. Przyjęte w niej założenia i techniki są całkowicie przyjazne dzieciom.  W procesie terapii istotna jest współpraca między terapeutą a rodzicem, co pozwala na właściwe określenie kierunku prowadzonych działań terapeutycznych. Podczas zajęć rodzice uzyskują pełen instruktaż jak prawidłowo pielęgnować swoje dziecko (ubierać, rozbierać, podnosić, nosić, karmić, przewijać, kąpać, kontrolować prawidłową pozycję podczas spoczynku i zabawy).